NOORDERLICHT Usecase 1: Thuisbatterij aansturing op basis van uurprijzen.

12 december 2021

De eerste oplossing die we ontwikkeld hebben is het volledig geautomatiseerd aansturen van een thuisbatterij in combinatie met een uurprijzen contract zoals door diverse energieleveranciers wordt aangeboden.

Een steeds groter deel van onze energiebehoefte wordt ingevuld door duurzame opwek. Het aanbod van duurzame energie is echter afhankelijk van zon en wind maar de zon schijnt niet altijd en het waait ook niet constant. Dit heeft een significant effect op de uur prijzen van energie: lage prijzen op momenten van hoge duurzame opwek en hoge prijzen bij weinig duurzame opwek. Dit soort prijs effecten zien we al in toenemende mate in de huidige markt. Hier komen we in latere post op terug.

Ieder uur van het jaar kent een eigen prijs voor elektriciteit. De prijzen voor de komende 24 uur worden bepaald aan de hand van vraag en aanbod op de 'day ahead' markt.

De day ahead prijzen vormen de basis voor de NOORDERLICHT batterij oplossing: laden op de 3 goedkoopste uren van de dag en ontladen op de 8 duurste uren van de dag. Dit betekent dat wij de goedkoopste stroom in een etmaal gebruiken om duurste piekuren op te vangen.

Deze oplossing is in de huidige markt ook al erg relevant. Het gemiddelde verschil tussen de laagste en het hoogste prijspunt in een etmaal sinds 1 nov 2021 was meer dan 0,16€/kWh met uitschieters tot wel 42 cent! (21-12-21). Dit maakt dat de batterij case in deze periode al rendabel.

Wij denken dat de thuisbatterij een noodzakelijk element is voor de #energietransitie. De kostprijzen zullen dalen en de prijsspreiding zal blijvend toenemen.

Met slimme besturing is er nu al een terugverdientijd te realiseren. Hier komen we in een volgende post op terug.

De oplossing draait inmiddels stabiel en goed. Zie ook onze NOORDERLICHT LinkedIn pagina.