De rationale achter de thuisbatterij.

23 december 2021

Om diverse redenen zien we in de markt nu al prijspunten die we eigenlijk pas veel verder in de toekomst hadden verwacht. In de grafiek is duidelijk te zien dat de feitelijke day-delta (het verschil tussen het duurste uur en goedkoopste uur in een etmaal) in het verleden stabiel was maar de laatste maanden explosief is toegenomen. De afgelopen 60 dagen was het gemiddelde prijsverschil in een etmaal al meer dan 0,16€/kWh. Dit beeld is typerend voor de veranderingen in de #energiemarkt en een belangrijke driver voor de business case van de thuisbatterij.

De business case voor de thuisbatterij kent een aantal waarden:

1) Profiteren van #prijsspreiding in een etmaal. Inkopen op goedkope momenten en stroom uit accu gebruiken op dure momenten. Om hiervan te profiteren moet je een uurprijs contract hebben. Als we alle kosten meenemen en rekening houden met beperkingen van de techniek hebben we nu een prijsspreiding van tenminste 0,12€/kWh nodig om de thuis batterij rendabel in te zetten. Hierin gaan we uit van huidige retail prijzen. Als thuis batterijen in volume in een standaard concept uitgerold kunnen worden zal dit nog significant kunnen dalen.

2) Verhogen eigen gebruik van eigen zon opwek. Hier komen we in een volgende post op terug.

3) Waarde voor het energiebedrijf. Een energie bedrijf moet de hoeveelheid energie op het net injecteren dat haar klanten op dat moment gebruiken. Door de inzet van thuisbatterijen bij klanten kan het energiebedrijf dit veel beter besturen en optimaliseren.

4) Waarde voor het netbedrijf. Het netbedrijf moet vraag en aanbod op elk moment in balans houden zodat de continuïteit van energielevering nooit in gevaar komt. Door inzet van slim bestuurde thuisbatterijen is de continuïteit eenvoudiger te borgen door verwachte pieken te ‘verplaatsen’.

5) Waarde in flex capaciteit. Opkomende markt om op verzoek en tegen vergoeding elektriciteit van het net op te nemen of aan het net te leveren.

NOORDERLICHT bereid zich voor om een relevant onderdeel te zijn in de duurzame waarde ketens van de toekomst. In Februari 2022 gaan we deze waarden nader vormgeven met relevante partijen om vervolgens die waardes aan te tonen in een PoV (Proof of Value) aanpak. Zie ook onze NOORDERLICHT LinkedIn pagina.