De thuisbaterij zomaar rendabel.

4 januari 2022

Met de stabiele en lage stroomtarieven van de afgelopen jaren was de thuisbatterij nauwelijks interessant voor consumentengebruik. Want te duur ten opzichte van het alternatief, niets doen. Er was nauwelijks prijsfluctuatie door de dag heen en de huidige saldering regeling maakt dat er weinig incentive is om eigen opwek op te slaan in plaats van terug te injecteren in het net.

De afgelopen maanden hebben aangetoond dat er een business case bestaat voor de thuisbatterij.

NOORDERLICHT is nu al in staat om een positief rendement te realiseren op de thuisbatterij door gebruik te maken van goedkope uren in een etmaal. De thuisbatterij wordt automatisch geladen op de 3 goedkoopste uren van het etmaal. De opgeslagen energie wordt ingezet op de 8 duurste van het etmaal. Op deze manier wordt een kostenvoordeel gerealiseerd. Wat blijkt, bij een prijsverschil van 0,125 €/kWh tussen de 8 hoogste en 3 goedkoopste uren in een etmaal is de NOORDERLICHT thuisbatterij kosten neutraal. Daarboven ontstaat een positief verschil/besparing ten opzichte van de situatie zonder thuisbatterij.

We gaan hierbij uit van retail prijzen van thuisbatterijen en installatie kosten. Levensduur van de nieuwste thuisbaterijen wordt geschat tot 15-20 jaar. Dit heeft alles te maken met hoe een batterij wordt aangestuurd. Het NOORDERLICHT algoritme belast de thuisbatterij nooit bovenmatig en voorkomt geheel leeggebruiken van de thuisbatterij.

In het 4e kwartaal van 2021 waren er 43 dagen waarbij het prijsverschil tussen de 3 goedkoopste en 8 duurste uren boven de 0,125€/kWh lag en dat de batterij case dus positief was. Er waren zelfs 77 dagen dat de absolute day delta boven de 0,125€/kWh lag. Dat is geen geen toekomstmuziek meer maar de realiteit van vandaag. Wij verwachten dat het potentieel van de thuisbatterij zal toenemen als de kosten per kWh opslag capaciteit verder zullen dalen. Versneld afbouwen van de salderingsregeling en subsidie op thuisbatterijen zouden deze ontwikkeling kunnen versnellen.

NOORDERLICHT is klaar voor een duurzame toekomst. Zie ook onze NOORDERLICHT LinkedIn pagina.