NOORDERLICHT usecase 3: Slimme aansturing van een domme boiler.

4 januari 2022

Deze usecase betreft een elektrische boiler aangesloten op de ingaande tapwater kant van de cv-ketel. Als er warm water in de boiler zit heeft de ketel niet de behoefte om bij te stoken, dit gaat pas gebeuren onder een bepaalde temperatuur instelling. Deze boilers zijn te koop voor een paar honderd euro. Hiermee is dit een goedkope energiebuffer.

We hebben hier op 2 manieren slimme besturing aan toegevoegd:

1) Maximaal stoken als de uurprijs onder een ingestelde drempel komt. De test opstelling staat deze drempel op 0,00 €/kWh. Dus als er negatieve prijzen zijn, als er dus geld toe gegeven wordt om stroom af te nemen van het net, dan gaat de ketel maximaal stoken.

2) Stoken met vermogen van de netto terug levering. In deze variant gaat de ketel stoken met de hoeveelheid stroom die op dat moment terug geleverd wordt aan het net (als gevolg van eigen zon opwek). Deze besturing was complexer omdat de ketel zelf ook vermogen opneemt en daarmee de teruglevering aan het net beïnvloed. Afgelopen zomer werkte de oplossing al zoals we het wilde zien. Doel van deze besturing is om maximaal eigen gebruik te maken van eigen zon opwek. In dit geval opslaan als warmte voor tapwater. Deze besturing werkt op een 2e drempelwaarde, nu ingesteld op €0,02 /kWh. Als de uur prijs lager is dan 0,02€/kWh dan wordt er niet terug geleverd aan het net maar opgeslagen als warmte.

Deze usecase hebben we ontwikkeld voor de zomer. Het leuke is nu dat de boiler afgelopen maandag (3 Januari) uit de winterslaap kwam omdat er 'opeens' negatieve prijzen waren.

NOORDERLICHT de slimme energieregisseur. Zie ook onze NOORDERLICHT LinkedIn pagina.